Category Archives: Building – Office

Phòng khánh tiết trường THPT Yên Hòa

Hình thức: Design & Build Năm: 2020 Diện tích: 50m2