GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • ĐAM MÊ SỰ XUẤT SẮC: Maxx tự hào luôn vượt qua mục tiêu đặt ra, thách thức mọi bài toán thiết kế, thi công phức tạp, suy nghĩ một cách có trách nhiệm với những giải pháp bền vững. Maxx áp dụng nền tảng kỹ thuật cao luôn mang đến cho khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.
  • TẬN TÂM: Yêu thích mang lại niềm vui cho khách hàng bằng việc thỏa mãn 5 giác quan và sở thích của khách hàng.
  • TỐC ĐỘ: Maxx luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng sản phẩm trước thời hạn với chất lượng vượt trội, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.
  • TINH THẦN CỞI MỞ: Sáng tạo, tôn trọng sự khác biệt đủ mạnh để tiếp thu phê bình và tiến bộ, định hướng thương hiệu MAXX Việt Nam trên thị trường. 
  • COI TRỌNG NGUỒN LỰC: Con người là nguồn lực quan trọng nhất của Công ty, là nhân tố cốt lõi để thực hiện mục tiêu xây dựng phát triển của Công ty. MAXX Việt Nam đã tạo lập một môi trường làm việc mang lại hiệu quả cao nhất nhằm phát huy một cách toàn diện năng lực của từng cán bộ, nhân viên. Luôn xác định chìa khóa của thành công là việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, tận tụy, chia sẻ vì lợi ích chung. 
  • ĐỀ CAO ĐẠO ĐỨC KINH DOANH: Mỗi thành viên của MAXX Việt Nam đều là một một sứ giả đại diện cho hình ảnh Công ty, có nghĩa vụ tuân thủ đạo đức kinh doanh cao nhất, luôn hợp tác, cởi mở và thân thiện với đồng nghiệp; nhiệt tình hết lòng giữ chữ tín cao nhất với khách hàng & đối tác
  • TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI: Luôn gắn kết sự phát triển hiệu quả, bền vững với việc tôn vinh các giá trị nhân văn đóng góp cho sự phát triển cộng đồng, xã hội và bảo vệ môi trường tự nhiên.